Spady drukarskie


Przygotowanie pliku do druku z odpowiednimi spadami jest ważne, aby zapewnić, że żadne istotne elementy projektu nie zostaną obcięte podczas procesu drukowania i obróbki. Spady (ang. bleedy) to dodatkowe obszary projektu, które wykraczają poza docelowe wymiary finalnego wydruku. Zapewniają one margines na ewentualne odchylenia w trakcie procesu cięcia, a także umożliwiają drukowanie obrazów lub tła bezpośrednio na krawędzi strony, jeśli tego wymaga projekt.

Przygotowanie spadów

Aby przygotować plik do druku z odpowiednimi spadami, wykonaj następujące kroki:

  • Rozszerzenie obszaru roboczego – Jeśli pracujesz w programie graficznym, takim jak Adobe Photoshop lub Adobe Illustrator, rozszerz obszar roboczy o wartość spadów. Na przykład, jeśli twoje wymiary docelowe to 210 mm x 297 mm ( A4), a spady mają być 3 mm na każdej krawędzi, zwiększ obszar roboczy do 216mm x 303mm.
  • Ustawienie linii cięcia – Dodaj linie cięcia wokół obszaru roboczego, które wskazują, gdzie zostanie przycięty finalny wydruk. Linie cięcia powinny być ustawione na odległość spadów od krawędzi projektu. Wartość ta zależy od wymagań drukarni, więc skonsultuj się z drukarzem lub dostawcą usług drukarskich w celu uzyskania odpowiednich informacji.
  • Zachowanie zawartości – Upewnij się, że istotne elementy projektu, takie jak tekst, obrazy czy tło, rozciągają się poza obszar roboczy do linii cięcia. To zapobiegnie obcięciu tych elementów podczas procesu cięcia.
  • Zapis pliku – Po zakończeniu projektu zapisz plik w odpowiednim formacie, na przykład PDF, TIFF lub EPS, zachowując spady i linie cięcia. Upewnij się, że drukarnia może obsługiwać wybrany format pliku i poinformuj ich o zastosowanych spadach i linii cięcia.

Wytyczne drukarni

Ważne jest skonsultowanie się z drukarnią przed przygotowaniem pliku, ponieważ wymagania dotyczące spadów mogą się różnić w zależności od drukarni i rodzaju projektu. Drukarz będzie w stanie udzielić dokładnych wskazówek i specyfikacji dotyczących spadów, które należy zastosować w twoim konkretnym przypadku.

Zainteresowany?

Zapytaj o wycenę Twojego zamówienia

604 77 20 78 .